G. Andrulionis: „Statybų sklandumas priklauso nuo partnerių ir pasirinkto bendradarbiavimo modelio“

2018 lapkričio 6

Pasak mokslininkų, statybos yra daugiausia išteklių sunaudojanti pramonės šaka, ir jei pasaulyje jų efektyvumas išaugtų bent 1 proc., būtų galima sutaupyti milijardus eurų. O kur dar sunkiai pinigais išmatuojama pusė – laikas, kurio reikia projektui valdyti, medžiagoms pirkti, statybininkams ir kitiems specialistams ieškoti. Visa tai turi didelės įtakos statomo objekto biudžetui ir sklandžiam statybų procesui. Apie skirtingus bendradarbiavimo principus statybų sektoriuje, jų privalumus ir trūkumus kalbamės su TEC Consulting direktoriumi Giedriumi Andrulioniu.

Su statybų projektais susiduriate daugiau kaip 15 metų. Papasakokite, kokie pagrindiniai statybų valdymo principai?

Dažniausiai pasitaikantys projektų valdymo modeliai yra sutartis „iki rakto“ (angl. Turn key), generalinės rangos sutartis ir statybos projekto valdymas (angl. Engineering Procurement Construction Management, EPCM).

Didelės apimties, daug ir įvairių kompetencijų reikalaujantys projektai dažnai valdomi Turn key principu. Jie dar vadinami maksimalios rangovo rizikos modeliu. Rangovas čia prisiima visišką atsakomybę už statybos projektavimą ir vykdymą (užsakovui beveik nedalyvaujant), atlieka visas užduotis. Tai užsakovui pats brangiausias statybos valdymo modelis.

Įprasčiausia yra generalinės rangos sutartis, kai užsakovas patiki statybų valdymą generaliniam rangovui, o pats atskirai rūpinasi projektavimu, kartais įrangos tiekimu. Generalinės rangos sutarties išskirtinumas – fiksuota statybų kaina.

Vakarų šalyse, o pastaruoju metu jau ir Lietuvoje dėl savo skaidrumo ir lankstumo vis populiarėja statybų valdymas EPCM principu. Jo esmė – užsakovas pats valdo statybų procesą, sprendžia, kokias medžiagas naudoti, kokią įrangą pirkti, valdo atlikimo terminą ir biudžetą. Užsakovas projektų valdymo ar konsultacinę įmonę samdo kaip padėjėjus, patarėjus, kurie veikia kaip jo komandos dalis. Tai efektyviausias statybos valdymo modelis.

TEC Consulting su užsakovais dažniausiai bendradarbiauja EPCM principu, o tai leidžia ne tik sutaupyti, bet ir užtikrinti kur kas efektyvesnį projekto įgyvendinimą.

Kokių sričių įmonėms tinka EPCM statybos valdymo modelis?

Visiškai nesvarbu, kokioje srityje bus vykdomos statybos – modelis tinka tiek sandėlio statyboms, tiek fabrikui ar katilinei, šildančiai pusę miesto.

Kokias konkrečiai paslaugas teikiate tokiu atveju? Kaip valdomas statybų procesas?

EPCM – lankstus statybų valdymo modelis. Galime užsakovui padėti suvaldyti visą statybų projektą nuo galimybių studijos parengimo iki dokumentacijos suruošimo statyboms pasibaigus. Jei to nereikia, galime padėti viename ar keliuose statybų projekto etapuose: planavimo, projektavimo, statybvietės valdymo ar tik baigiant projektą.

Kai projekte dalyvaujame nuo pradžios iki pabaigos, ruošiame technines užduotis, atrenkame, kas projektuos objektą, valdome inžinerinių sprendimų grandinę, atrenkame įrangos tiekėjus, skaičiuojame investicijų atsipirkimo planus, randame rangovus. Visose grandyse tariamės su užsakovu, jis tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus, o mes vykdome kokybės kontrolę, vadovaudamiesi užsakovo išsakytais poreikiais.

Mūsų atsakomybė yra ir visų tiekėjų pateiktų įrengimų tarpusavio sąveika, rangovų veiksmų statybvietėje suderinimas, techninė priežiūra, statybų grafiko ir biudžeto valdymas.

Kuo dar naudingas EPCM modelis?

Pagrindiniai šio modelio privalumai yra jau minėti mažesni statybų projekto valdymo kaštai, lankstumas ir užsakovo poreikiams artimesnis projekto rezultatas. Nesvarbu, ar užsakovas planuoja statyti fabriką, ar tik sandėlį, statybų procesas nuo projektavimo ir objekto veikimo trunka bent vienus metus. Per tą laiką gali pasikeisti aplinkybės, poreikiai. Užsakovas pats visiškai valdo statybų eigą, gali keisti procesą pagal savo galimybes ar poreikius. Neprarasdamas statybų kontrolės ir koordinavimo, jis vis tiek gali koncentruotis į savo pagrindinę veiklą, nes kartu su juo statybų projektą valdys statybų profesionalai, žinantys rinką, tinkamiausius techninius ir inžinerinius sprendimus.