Pasirašyta sutartis su AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ dėl garo katilinės atnaujinimo

2018 liepos 7

UAB TEC Consulting kartu su UAB TEC Industry pasirašė paslaugų sutartį su AB „Nordic Sugar Kėdainiai“. Pagal šią sutartį TEC Industry atliks visus reikiamus inžinerinius skaičiavimus bei atliks projektavimo darbus, o TEC Consulting suteiks projekto valdymo ir darbų grafiko kontrolės paslaugas, rekonstruojant sočiojo garo katilinę. Planuojama projekto trukmė – 1,5 metų.

Su nauja įranga katilinė atitiks Europos Sąjungos strategijoje numatytas itin griežtas teršalų normas. Azoto oksidų (NOx) kiekis „Nordic Sugar Kėdainiai“ katilinėje po rekonstrukcijos neviršys 55 mg/Nm3, o anglies monoksido (CO) – 50 mg/Nm3.

„Katilinių, kurios Europos Sąjungoje atitiktų šiame projekte numatytas teršalų ribines reikšmes – labai mažai, tad šis projektas bus demonstracinis, įrodantis šilumos gamybos technologijų pažangą. Didžiuojamės tokiais savo užsakovais, kuriems rūpi aplinka, kurioje visi gyvename. Turime patirties dirbdami su azoto oksido išmetimą mažinančių priemonių projektais, taigi ją pritaikysime ir Kėdainiuose“, – sako TEC Consulting generalinis direktorius Giedrius Andrulionis.

Atlikus rekonstrukciją visiškai automatizuota ir visas išmetamųjų teršalų ribines reikšmes atitinkanti 100 tonų per valandą sočiojo garo katilinė ilgam užtikrins sklandų cukrinių runkelių perdirbimą ir leis „Nordic Sugar Kėdainiai“ susitelkti į gamybą, mažiau dėmesio skiriant pagalbinei, tačiau būtinai garo gamybai. Visus darbus TEC Consulting atliks nestabdydama cukrinių runkelių perdirbimo proceso.

AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ jau daugiau kaip 40 metų gamina cukraus produktus. Cukraus gamybos procesui reikalingas sotusis garas. Europos Sąjungai griežtinant išmetamų teršalų kiekio normas, seni garo katilai nebeatitinka naujųjų reikalavimų, todėl nuspręsta juos pakeisti naujais, moderniais dujiniais sočiojo garo katilais. Įmonė priklauso Vokietijoje registruotam koncernui Nordzucker Group, kuri yra vienaš pirmaujančių Europos cukraus gamintojų, turinti 3 200 darbuotojų 18 Europos vietovių.

UAB TEC Consulting yra TEC įmonių grupės, veikiančios infrastruktūros, pramonės ir energetikos projektavimo ir konsultavimo srityse, dalis. Grupėje dirba 94 darbuotojai, iš kurių 70 – kvalifikuoti inžinieriai. TEC Consulting teikia pramonės ir energetikos statybos projektų valdymo bei techninės priežiūros paslaugas ir konsultuoja visais projektų valdymo klausimais.