Galimybių studijos rengimas

Projekto investicijų patvirtinimui, mūsų specialistai padės Jums parengti galimybių studiją.  Pagrindinis jos tikslas – įrodyti, kad projektas yra optimalus finansiškai ir technologiškai.  Galimybių studija įvertina:

  • planuojamo projekto poveikį aplinkai,
  • techninius ir technologinius sprendimus,
  • numatomas išlaidas, įgyvendinimo grafiką,  planuojamą atsipirkimą.

Galimybių studijoje nagrinėjami būsimame projekte naudotini ištekliai, rinkos paklausa, gamybinis sektorius, diversifikavimo galimybės, investicijų aplinka, eksporto, importo galimybės ir kiti veiksniai.  Joje taip pat bus visi duomenys, reikalingi finansiškai  vertinant projektą, taip tie, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus.

Atlikus galimybių studiją, pasirenkamas labiausiai nusistatytus kriterijus atitinkantis projektas.