Statybos projektų valdymas

TEC Consulting specialistai Jums padės:

 • Paruošti dokumentus projekto investicijoms gauti,
 • Parinkti komandą,
 • Koordinuoti projektavimo darbus,
 • Paruošti techninį projektą,
 • Atrinkti rangovus,
 • Įsigyti įrangą,
 • Valdyti ir koordinuoti rangos darbus ir procesus,
 • Įvertinti ir valdyti projekto rizikas,
 • Kontroliuoti projekto įgyvendinimo biudžetą,
 • Vykdyti darbus pagal nustatytą laiko grafiką,
 • Kontroliuoti atliekamų darbų kokybę,
 • Užtikrinti darbų saugos reikalavimus, taikant „5 step“ ir „Lock“ sistemas,
 • Vykdyti aplinkosaugos reikalavimus,
 • Valdyti statybos aikštelę,
 • Atlikti statybos pabaigos darbus: paruošti reikalingus dokumentus objekto pridavimui ir eksploatacijai.

Bendrovės projektų vadovai Jums gali padėti atlikti darbus, kurie yra būtini pačiame ankstyviausiame projekto gyvavimo etape, dar jo nepradėjus: užsakyti  inžinerinius tyrinėjimus, įvertinti objekto energetinius poreikius, parengti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, informuoti  visuomenę  apie būsimą objektą,  parengti  statinio priešprojektinius pasiūlymus, organizuoti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.