Plečiamas darbų saugos koordinavimo paslaugų sąrašas. Nauja paslauga: statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus

2019 rugpjūčio 22

Pavasarį paskelbusi apie naują paslaugą – statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą – TEC Consulting pildo šios srities paslaugų sąrašą. Nuo šiol bendrovė statybas vykdančioms įmonėms teiks ir statinio projektavimo
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugas.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius – asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio
statybos valdytojas paveda statinio projekto rengimo metu užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos
techniniuose reglamentuose.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius parengia arba paveda parengti darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie būtų nustatyti statinio techniniame projekte, ir konkrečias priemones,
užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurios būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte, pagal statinio projektą parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką (bylą).

Kaip ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugas, statinio projektavimo saugos ir sveikatos
darbe koordinavimo paslaugas TEC Consulting atestuoti specialistai teiks visiems statytojams, nesvarbu kokiame
sektoriuje jie veikia.

Daugiau apie statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą skaitykite čia.